Chính sách và quy định

Quy định chung

Công ty TNHH Sinh Đôi Pharma – gọi tắt là Sinh Đôi Pharma – tôn trọng sự riêng tư của bất kỳ ai ghé thăm trang web của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập, xử lý và sử dụng phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành nhà nước. Chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ này.

Bất kỳ sự thay đổi nào về “chính sách bảo mật” của chúng tôi sẽ được cập nhật lên trang này. Quy định này không áp dụng cho các trang web của đối tác thứ ba.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu do khách hàng gửi trên server.

Thu thập, sử dụng và xử lý các dữ liệu cá nhân

Thông thường chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin gì cho chúng tôi. Bạn chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi khi bạn cần chúng tôi tư vấn, hoặc sử dụng dịch vụ của bên chúng tôi. Nếu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi các “dữ liệu cá nhân liên quan”, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và xử lý các dữ liệu cho mục đích hỗ trợ bạn.

Thông thường, những mục đích này bao gồm:

  • Cung cấp và quản lý các dịch vụ của chúng tôi đến bạn;
  • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi;
  • Cung cấp cho bạn thông tin về những phát triển mới, các sự kiện sắp tới hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm;
  • Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nội bộ của chúng tôi;
  • Thực hiện các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi thực hiện các bước thiết thực để đảm bảo rằng “dữ liệu dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn là chính xác.

Bảo mật thông tin

Sinh Đôi Pharma sẽ lưu trữ dữ liệu người có liên quan của bạn một cách an toàn, và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ “dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn khỏi sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép. Đối tác theo hợp đồng của Sinh Đôi Pharma – người có quyền truy cập vào “dữ liệu cá nhân liên quan” để cung cấp các dịch vụ cho bạn trên danh nghĩa công ty Sinh Đôi Pharma theo hợp đồng cũng có nghĩa vụ giữ thông tin như vậy và không sử dụng những dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi chuyển yêu cầu của bạn cho các chi nhánh của công ty Sinh Đôi Pharma. Trong trường hợp đó, dữ liệu của bạn cũng sẽ được xử lý theo Quy định bảo mật này.

Xóa dữ liệu

Dữ liệu được xóa tự động thường xuyên sau khi các vấn đề có liên quan kết thúc.

Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Đơn vị chủ quản:

Công ty TNHH Sinh Đôi Pharma
Địa chỉ: D1/8A Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, H. Bình Chánh, TP. HCM
Điện thoại: +84 28 3761 2813
Mã số thuế: 0314928656
Cấp tại: Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh